Åpningstider:

Åpner for sommeren 15.juni

Åpent til uke 40