Åpningstider:

Åpner for sommeren 14.juni

Og holder åpent til midt i oktober