Haugseter har tatt i mot reisende siden 1880-tallet. Øystein Rudi var en av de første som kunne delvis livnære seg av turistene, og han kunne ta imot både 10 og 12 personer i fjellstua si. Da Torleif Håvi tok over driften rett over århundreskiftet hadde Haugseter gjennomgått en større utbygning, og i mellomkrigstiden ble det stadig foretatt utbygginger og forbedringer. Steinar Hovi overtok driften i 1979, og Haugseter gjennomgikk en omfattende restaurering, som blant annet innebar at fjellstua huset en av landets største private samlinger av våpen og utstoppede dyr.

Brann

Det er fremdeles usikkert hvordan brannen oppstod, men i løpet av formiddagen den 25. juni 1989 slo flammene opp over den staselige fjellstua, og i løpet av tjue minutter var bygningen overtent.

Vertskapet og stølsfolk måtte hjelpeløse se på at den flotte bygningen brant ned til grunnen. På ettermiddagen samme dag var det bare to piper og en rykende grunnmur igjen av det som en gang hadde vært en av områdets flotteste og mest besøkte fjellstuer.

Nye Haugseter

Haugseter etterlot seg et gapende sår, i naturen så vel som i bygdefolket, og det var Harald Melby som sørget for at Haugseter ble bygget opp igjen. Påsken `94 åpnet Haugseter dørene, til glede for turister og vandrere. Høsten 1995 kjøpte Rønjus Nortorp, Tor Gjestvang Knutsen og Steinar Hovi fjellstua. I 1999 kjøpte Steinar ut de andre og leide ut driften til Bjørn og Gunnhild Ekerbakke.

De driftet fram til de i 2003 kjøpte opp Haugseter sammen med Wiggo S. Grytbakk og fire andre. Disse 5 i samarbeid driftet fjellstua fram til våren 2011, da stafettpinnen ble gitt videre til en annen eiersammensetning – med både gamle og nye eiere som var klare til å drive denne historiske turistdestinasjonen videre.

Sesongen 2019

Vi har åpnet for sesongen, og ønsker alle hjertelig velkommen!

© Kopirett - Haugseter Fjellstue